Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HALLASJÖ, 878 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-21 Stoppdatum 2003-11-21
Mängd (ton): 1,46 Kostnad totalt: 602
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: