Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HALLASJÖ, 878 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-01-01 Stoppdatum 2004-11-19
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 487
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: