Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HALLASJÖ, 878 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-01-01 Stoppdatum 2005-12-31
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 693
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: