Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HALLASJÖ, 878 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-01 Stoppdatum 2008-11-30
Mängd (ton): 0,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: