Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HALLASJÖ, 878 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-02-19 Stoppdatum 2009-11-20
Mängd (ton): 1,16 Kostnad totalt: 1125
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: