Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HALLASJÖ, 878 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-31 Stoppdatum 2010-11-30
Mängd (ton): 1,20 Kostnad totalt: 1166
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: