Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059017, 06VAT059017 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-29 Stoppdatum 1999-10-29
Mängd (ton): 18,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: