Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hästasjön, 670074 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-12-09 Stoppdatum 2003-12-09
Mängd (ton): 3,15 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: