Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄNGEN, 893 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-31 Stoppdatum 2007-07-31
Mängd (ton): 2,92 Kostnad totalt: 2876
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: