Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄNGEN, 893 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-12 Stoppdatum 2008-08-12
Mängd (ton): 3,21 Kostnad totalt: 3564
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: