Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄNGEN, 893 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-15 Stoppdatum 1999-08-15
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 1404
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: