Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄNGEN, 893 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-20 Stoppdatum 2001-08-20
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 2198
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: