Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄNGEN, 893 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-19 Stoppdatum 2002-08-19
Mängd (ton): 3,13 Kostnad totalt: 2599
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: