Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄNGEN, 893 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-27 Stoppdatum 2003-08-27
Mängd (ton): 3,14 Kostnad totalt: 2507
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: