Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄNGEN, 893 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-17 Stoppdatum 2004-08-17
Mängd (ton): 3,34 Kostnad totalt: 2288
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: