Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV002, 895 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-08-13 Stoppdatum 1996-08-13
Mängd (ton): 1,70 Kostnad totalt: 1105
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: