Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV002, 895 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-26 Stoppdatum 2000-08-26
Mängd (ton): 1,86 Kostnad totalt: 1332
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: