Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV002, 895 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-14 Stoppdatum 2004-08-14
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1884
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: