Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV002, 895 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-09 Stoppdatum 2008-08-09
Mängd (ton): 2,17 Kostnad totalt: 2841
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: