Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV002, 895 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-14 Stoppdatum 2010-08-14
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2822
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: