Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA BLACKEVATTNET, 896 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-26 Stoppdatum 2010-09-26
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1134
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: