Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ADAMSTJÄRNET, 897 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-20 Stoppdatum 1998-08-20
Mängd (ton): 1,15 Kostnad totalt: 810
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: