Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ADAMSTJÄRNET, 897 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-10 Stoppdatum 2000-08-10
Mängd (ton): 1,46 Kostnad totalt: 1091
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: