Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ADAMSTJÄRNET, 897 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-28 Stoppdatum 2005-07-28
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 912
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: