Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ADAMSTJÄRNET, 897 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-20 Stoppdatum 2006-07-20
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 1965
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: