Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ADAMSTJÄRNET, 897 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-25 Stoppdatum 2007-07-25
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2056
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: