Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 903 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-24 Stoppdatum 2008-07-25
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 30958
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: