Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÄGGDALSSJÖN, 907 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-23 Stoppdatum 2010-08-23
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 7734
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: