Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DJUPEDALSSJÖN, 912 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-29 Stoppdatum 1998-08-29
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 3039
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: