Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DJUPEDALSSJÖN, 912 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-19 Stoppdatum 2001-08-19
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt: 2265
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: