Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DJUPEDALSSJÖN, 912 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-02 Stoppdatum 2005-08-02
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 2667
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: