Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DJUPEDALSSJÖN, 912 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-10 Stoppdatum 2009-08-10
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 3462
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: