Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FISKLÖSEN, 670040 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-12-12 Stoppdatum 2003-12-12
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: