Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTEVATTEN, 932 Budgetår: 1978
Startdatum: 1978-09-15 Stoppdatum 1978-09-15
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: