Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTEVATTEN, 932 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-02 Stoppdatum 2005-08-02
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt: 1724
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: