Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVALLESJÖN, 944 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-16 Stoppdatum 2010-08-16
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 11064
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: