Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TROLLSÅSVATTNET, 948 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-17 Stoppdatum 1995-09-17
Mängd (ton): 1,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: