Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TROLLSÅSVATTNET, 948 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-29 Stoppdatum 1998-08-29
Mängd (ton): 1,10 Kostnad totalt: 840
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: