Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TROLLSÅSVATTNET, 948 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-14 Stoppdatum 1999-08-14
Mängd (ton): 1,48 Kostnad totalt: 1049
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: