Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TROLLSÅSVATTNET, 948 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-27 Stoppdatum 2003-08-27
Mängd (ton): 5,22 Kostnad totalt: 4168
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: