Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TROLLSÅSVATTNET, 948 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-17 Stoppdatum 2004-08-17
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 3432
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: