Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TROLLSÅSVATTNET, 948 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-31 Stoppdatum 2007-07-31
Mängd (ton): 4,86 Kostnad totalt: 4787
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: