Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TROLLSÅSVATTNET, 948 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-11 Stoppdatum 2008-08-11
Mängd (ton): 4,86 Kostnad totalt: 5399
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: