Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019001, 06VAT019001 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-20 Stoppdatum 2000-09-20
Mängd (ton): 3,91 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: