Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE LÅNGEVATTEN, 958 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-09 Stoppdatum 2001-08-09
Mängd (ton): 10,87 Kostnad totalt: 7881
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: