Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE LÅNGEVATTEN, 958 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-18 Stoppdatum 2004-08-18
Mängd (ton): 9,45 Kostnad totalt: 6473
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: