Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 969 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-04-11 Stoppdatum 1988-04-11
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: