Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 969 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-18 Stoppdatum 1997-08-18
Mängd (ton): 1,59 Kostnad totalt: 1078
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: