Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 969 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-29 Stoppdatum 1998-08-29
Mängd (ton): 1,06 Kostnad totalt: 809
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: