Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 969 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-13 Stoppdatum 1999-08-13
Mängd (ton): 1,48 Kostnad totalt: 1049
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: